Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 Ochrona dzieci przed krzywdzeniem perspektywa globalna i lokalna - Ewa Jarosz

spis teści, czołówka, stopka

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009

 

 Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców - Danuta Rode

spis treści,    nota

 

 Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży - Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

spis treści  nota

 

 Dzieciństwo – witraż bolesny  red. Ewa Jarosz

„Chowanna” 2010, T.1 (34),  

spis teści,    nota