Wydawnictwo Pedagogium

 

 

 Resocjalizacja Polska

Rocznik nr 1/2010

spis treści,   od redakcji

 

 Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego - Irena Pospiszyl, Marek Konopczyński

spis treści  wstęp

 

 

 Resocjalizacja ciągłość i zmiana - redakcja naukowa Marek Konopczyński, Beata Maria Nowak

spis treści,   wprowadzenie

 

 Problemy współczesnej resocjalizacji - redakcja naukowa Lesław Pytka, Beata Maria Nowak

spis treści,    od autorów

 

 Myślenie i działenie pedagoga - Marek Konopczyński, Jerzy Kunikowski, Sylwester Tomiuk

spis treści,   wstęp