Wydawnictwo C.H.Beck

Kary i środki Karne. Poddanie sprawcy próbie pod red. Mirosławy Melezini

nota

Wydawnictwo C.H. Beck

Kodeks karny wykonawczy - KOMENTARZ  prof. dr hab. Stefan Lelental

nota, spis treści

Wydawnictwo C.H.Beck