Publikacje Senatu RP

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standartów europejskich

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządnośc

27 - 28 października 2008

Kancelaria Senatu Warszawa 2010r.
 

                          

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości  w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodastwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka  1-2 grudnia 2003  

Kancelaria Senatu Warszawa 2004r.
 

 

Probacyjne środki polityki karnej - stan i perspektywy

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności  20-21 października 2000r.

Kancelaria Senatu 2001r.