Pomoc postpenitencjarna

 

Pomoc postpenitencjarna i udział kuratora w jej udzielaniu zostały określone przez art. 43 i art. 173 § 2 pkt 8 Kodeksu karnego wykonawczego oraz przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.