Oficyna Wydawnicza Impuls

 

 

 Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych - Tadeusz Sakowicz

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

 Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja - wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji - Tadeusz Sakowicz

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

 Kryminologia i kara kryminalna - Wybrane zagadnienia pod redakcją naukową Anetty Jaworskiej

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych - pod redakcją naukową Beaty Skafiriak

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

 Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie - Robert Opora

spis treści, recenzja

Oficyna Wydawnicza Impuls

Resocjalizacja zagadnienia prawne,społeczne i metodyczne - pod redakcją naukową Anetty Jaworskiej

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

 Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce - red. naukowy Monika Marczak

opis publikacji

Oficyna Wydawnicza Impuls

Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski - Henryk Machel

opis pozycji

Oficyna Wydawnicza Impuls