Polska kuratela sądowa

 

 Ukazała się nowa pozycja omawiająca kuratelę sądową - "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków" 

   

 

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków

… w Oficynie Impuls

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — świeżą nowość prezentujemy w poniższej wiadomości oraz na łamach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomocą, w tegorocznych nowościach prezentujemy ważny tytuły dla środowiska prawniczego i nie tylko.

Pamiętajcie też, by zapoznać się z nowościami prezentowanymi na naszej stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl.


Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy
o kurateli sądowej.    Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-na-przelomie-wiekow,1771.html


Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”

www.impulsoficyna.com.pl