Rzecznik Praw Dziecka w Ośrodku Kuratorskim w Słupsku

 Spotkanie wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku z Rzecznikiem Praw Dziecka 

w ramach projektu „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem…”

 

 

            Nieletni wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku uczestniczyli w projekcie kulturotechnicznym "Jestem podmiotem, a nie przedmiotem...", opatrzonym na wniosek studentów Koła Nauk Społecznych Nemesis działającego przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka.

Przedsięwzięcie realizowane było w ośrodku kuratorskim nr 1 w Słupsku przez wychowawcę, a jednocześnie tegorocznego magistranta resocjalizacji Akademii Pomorskiej w Słupsku działającego w Kole Nauk Społecznych Nemesis Pana Seweryna Paściaka pod merytorycznym nadzorem kierownika ośrodka Pana dra Pawła Kozłowskiego, członka Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych. Realizacja ośmiotygodniowego projektu zakładała eklektyzm metodyczny. Wielowątkowość polegała m. in. na wykorzystaniu biblioterapii, dyskusji, a przede wszystkim koncepcji twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego. Całość zakorzeniona była w nurcie kulturotechniki, a konkretnie w grafitti jako elementu kultury hip – hopu.

Nieletni przez okres ośmiu tygodni realizowali poszczególne etapy przedsięwzięcia. Wykorzystano na pierwszym etapie m. in. elementy biblioterapii oraz dyskusji wokół praw dziecka przedstawionych przez Janusza Korczaka. Podczas zajęć w ośrodku młodzi ludzie interpretowali "prawidła życia” Starego Doktora. Następnie młodzież indywidualnie wizualizowała poszczególne prawa dziecka i uzasadniała ich hierarchizację. W wyniku argumentów indywidualnych wyłoniono kilka najważniejszych, wg naszych podopiecznych, praw dziecka. Należały do nich m. in. prawdo do niewiedzy, prawo do bycia kochanym, prawo do szacunku, do bycia sobą, do wyrażania własnego zdania, do godności.

Kolejny etap zakotwiczony był w koncepcji twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego. Młodzież synchronizowała własne, indywidualne wizualizacje poszczególnych praw dziecka według Janusza Korczaka, by stworzyć jednolity przekaz wizualny. W tym zakresie profesjonalną pomocą służył Pan Benjamin Straszewki student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który koordynował realizację ostatniej, ekspresyjnej części projektu. Ta część związana z grafitti realizowanym na wielkowymiarowych płytach stwarzała możliwość szerokiej autoekspresji każdego z uczestników przedsięwzięcia. Realizacji tej części projektu towarzyszyły pozytywne emocje, swobodna atmosfera i satysfakcja młodzieży.

Kulminacja projektu miała miejsce w dniu 21 kwietnia 2015 r. Wówczas odbyła się organizowana w Akademii Pomorskiej ogólnopolska konferencja naukowa "Społeczno – edukacyjnej konteksty praw dziecka". W programie konferencji było m. in. uroczyste otwarcie wystawy „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem..." w Galerii Uczelnianej przy Auli Głównej.

Młodzież ośrodka kuratorskiego spotkała się wówczas z Rzecznikiem Praw Dziecka, ale także ze studentami i naukowcami z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Młodzież miała przestrzeń do swobodnej rozmowy z Panem Ministrem Markiem Michalakiem, wyjaśniała interpretacje poszczególnych malunków przedstawiających ich rozumienie praw dziecka. Kilka osób spośród naszych wychowanków przeżyło też pierwszą przygodę z radiem i telewizją od strony udzielania wywiadów. Była to kolejna wartość dodana w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, nabywania kompetencji kulturalnych i komunikacyjnych.

Kolejnym etapem było wysnucie, podczas zajęć społecznościowych w ośrodku, merytorycznych konkluzji z poszczególnych etapów realizacji projektu, a także omówienie wrażeń z realizacji projektu, jak i spotkania z Panem Rzecznikiem Praw Dziecka.

Ostatni etap projektu miał miejsce w dniu 2 czerwca 2015 r. Wówczas odbyło się spotkanie młodzieży z rodzicami i kadrą ośrodka, podczas którego dokonano podsumowania projektu, omówiono jego przebieg, efekty, wnioski. Nieschematyczne zebranie z rodzicami i młodzieżą było także dobrą przestrzenią dla wspólnej dyskusji na temat praw dziecka najważniejszych z punktu widzenia młodzieży z ośrodka i ich rozumienia z perspektywy młodzieży oraz rodziców.

Wychowawcy, jak i Rodzice naszych Podopiecznych mogą być dumni z ich sukcesu, który jest kolejnym etapem budowania nowych, pozytywnych parametrów tożsamości.