Nadzór kuratora w sprawach opiekuńczych

 

Wykonywanie nadzoru kuratora rodzinnego w sprawach opiekuńczych jest uregulowane w niżej przedstawionych aktach prawnych:
 
·     jako środek zabezpieczający (art. 109 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 732 i 755 §1 Kodeksu postępowania cywilnego)
·     jako środek ograniczenia władzy rodzicielskiej (art. 109 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
·     w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 109 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
 
Tryb wykonywania nadzoru został określony przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (§§ 2-5).