Nadzór kuratora nad obowiązkiem podjęcia leczenia odwykowego

 

Nadzór ten jest określony w art. 31 i art. 34 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.