Nadzór kuratora nad nieletnimi

 

Są następujące kategorie nadzorów nad nieletnimi, które zostały uregulowane w niżej wymienionych aktach prawnych:
 
·     jako środek tymczasowy (art. 26 i art. 74 § 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
·     jako środek samoistny (art. 6 ust. 5 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, art. 10 § 4 Kodeksu karnego, art. 5 § 2 Kodeksu karnego skarbowego),
·     jako środek „probacyjny” w przypadku zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym (art. 11 § 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich), w przypadku warunkowego zwolnienia (art. 87 §2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich), w przypadku warunkowego odstąpienia od umieszczenia w zakładzie poprawczym (art. 88 § 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
Tryb wykonywania tych nadzorów został określony przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (§§ 2-5).