Dozór elektroniczny

W załączniku udostępniamy prezentację pt. "Udział kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego".